Plávanie

Gymnázium Ladislava Novomeského je jedinou školou s bazénom a jedinou školou s vyučovacím predmetom plávanie v Bratislave a na Slovensku. Na našej škole sa organizujú plavecké preteky, na ktorých sa každoročne môžeme uistiť, že naša škola má dobrých plavcov.